Køkken/alrum
Det magiske rum
Værksted
Brumbassestue
Sommerfuglegarderobe
Sommerfuglestue
Sommerfuglestue
Sommerfuglestue
Velkommen til Sommerfugl

 

Sommerfugl er kendetegnet ved, at der fysisk er meget plads både inde og ude.

Sommerfugl skal være et sted, der er rart at være og som er præget af en god stemning, hvor der er tryghed og omsorg. Det er vigtigt for, at vi kan skabe et godt læring- og udviklingssted, som er præget af positive relationer, engagement, energi og livsglæde. 
 
For os er det vigtigt at have nogle overordnede rammer med en fast struktur og forudsigelighed, fordi vi ved, at det skaber tryghed for barnet og giver en genkendelig og gennemskuelig hverdag. 

Det er også vigtigt at have en kultur, som grundlæggende er præget af et anerkendende og ressourceorienteret syn. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns trivsel, ressourcer og initiativer, og ud fra dette arbejder vi konkret med det enkelte barns kompetencer og udviklingsområder.

Legeplads
Legeplads
Legeplads
Legeplads
Legeplads
Legeplads
Legeplads
Legeplads
Legeplads
Legeplads
Legeplads

Vi har beliggenhed på Skovburren 1, 4700 Næstved.