Forældremøder

 

I april måned holder vi forældremøde med valg til forældrebestyrelsen. Bestyrelsen opfordrer til, at du/I deltager til dette møde.