Forældresamarbejde

 

Vi lægger vægt på at modtage jeres barn så trygt som muligt og tilstræber at tage hensyn til barnets individuelle behov. Derfor vil vi meget gerne have at vide, hvis der er noget vi skal være specielt opmærksomme på.
  • vi lægger vægt på den nære kontakt i det daglige arbejde
  • vi lægger vægt på gensidig tillid og fleksibilitet
  • vi lægger vægt på orientering om børnehavens liv
  • vi lægger vægt på, at forældrene spørger om ting, som giver anledning til undren.