Dagtilbudsområde Øst har en forældrebestyrelse.

I bestyrelsen sidder en forældrerepræsentant fra hvert dagtilbud i Område Øst og to medarbejderrepræsentanter.

Forældrerepræsentanterne vælges blandt forældrene i de enkelte dagtilbud.
Medarbejderrepræsentanterne vælges af medarbejderne.

Den daglige leder i dit barns dagtilbud kan orientere dig om, hvem der er din repræsentant.  

Forældrebestyrelsen mødes ca. en gang om måneden.