Bilag
Bilaget indeholder beskrivelse af praktikstedet.