Fotopolitik

Generelt:

 • Billeder må kun anvendes til privat brug.
 • Billeder må ikke lægges på hjemmesider (Facebook el.lign. medier).
 • Der skal gives tilladelse til at tage billeder af de ansatte.
 • Det er forældrenes ansvar, at billeder ikke bliver offentliggjort i strid med persondataloven.
 • Det er ikke tilladt at bruge billeder fra hjemmesiden i andre sammenhænge.
 • Billeder må ikke opfattes som ydmygende/krænkende for barnet el. pårørende (ulykkelige børn eller tilskadekomne).
 • Billeder må ikke være skadende for barnet, hverken nu eller i fremtiden (afklædte el. badende børn).
 • Forældre skal give skriftlig tilladelse hver gang barnet fremstår alene på billeder, hvis det skal lægges på hjemmesiden.
 • Harmløse gruppebilleder af børn kræver ikke tilladelse (jf. persondataloven), hvis ikke det strider imod forældres vilje.
 • Ledelsen skal give tilladelse til brug af billeder, der skal vises eksternt.

 

Institutionen:

 • Personalet tager billeder/video af de pædagogiske forløb (dette gælder bl.a. lege og hverdagens hyggestunder/andet i institutionen).
 • Bruger billeder som dokumentation af det pædagogiske arbejde på NemBørn og fotoplancher i institutionen og evt. på vores hjemmeside.