Fri for mobberi

 

Fri for mobberi er Mary Fonden og Red Barnets fælles antimobbeprogram målrettet til børn mellem 0-9 år. Dvs. børn i vuggestuer, dagpleje, børnehaver, SFO’er og de mindste skoleklasser.

”Fri for mobberi” er bygget op omkring fire grundlæggende værdier:

1.    Tolerance

2.    Respekt

3.    Omsorg

4.    Mod

Mål:

-       At forebygge mobning.

-       At skabe en vedvarende, inkluderende kultur mellem børnene.

-       Lære at tolerere og respektere hinandens forskelligheder og grænser.

-       Lære at vise omsorg og bekymring for hinanden.

-       At reagere som hjælpere og forsvare det udsatte barn.

Forebyggelse:

-       De voksne taler til – ikke om de andre.

-       Tale pænt til og om hinanden.

-       Hjælpe børnene med at aflæse de andres signaler.

-       Give plads til de andre børn og deres forskelligheder.

-       Forældre og personale står sammen i arbejdet med mobning.

-       Pædagoger støtter op om udviklingen af gode fællesskaber hos børnene.

Tegn på mobning:

-       Hvis barnet over tid er ked af at komme i institutionen.

-       Hvis barnet lider af mistrivsel, hovedpine, mavepine el.lign. skavanker.

-       Hvis barnet ikke er en del af gruppen og mest opholder sig alene.

Der er tale om mobning, når drilleriet fortsætter, og den udsatte ikke har mulighed for at trække sig tilbage.