Folder for storegruppen

Bilag
Ud over det vi har beskrevet i den fælles folder, har vi valgt at beskrive det, der er mere specifikt for børnene det sidste år i storegruppen.