Pædagogisk læreplan

 
 

Det pædagogiske arbejdsgrundlag for dagtilbudsområdet i Næstved Kommune skal give et fælles afsæt for det pædagogiske arbejde. Arbejdsgrundlaget omhandler en fællesforståelse af blandt andet dannelse, leg, læring, børnefællesskaber og læringsmiljøer, samt konkrete beskrivelser af, hvordan det pædagogiske personale kan arbejde kvalificeret med de forskellige emner.

I Sommerfugl er vi i gang med at implementere det nye pædagogiske arbejdsgrundlag og herunder de nye læreplanstemaer.

Ved at arbejde med pædagogiske læreplaner sikre vi, at vi arbejder med læring på en systematisk, synlig og kvalificeret måde. Herved bliver der  fokus på  barnets potentialer og kompetencer, så barnet rustes til det videre liv.

De seks læreplanstemaer:

  • Sociale kompetencer
  • Alsidig personlig udvikling
  • Kommunikation og sprog
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Kultur, æstetik og fællesskab
  • Natur, ude liv og science